Ocitli ste sa v dôsledku svojho ochorenia alebo ochorenia príbuzného v núdzi? Potrebujete financie na rehabilitačný pobyt? Mnoho nadácií, občianskych združení a neziskových organizácií ponúka zdravotne znevýhodneným a ich rodinám finančnú, materiálnu či inú formu pomoci. Ako však o ňu požiadať? V tomto článku sa dozviete niekoľko užitočných pravidiel.

 

          1. Informujte sa

Vyhľadajte na internete nadácie, občianske združenia a neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku (napr. TUTU), ktoré poskytujú pomoc vašej cieľovej skupine - zdravotne znevýhodnení, ľudia v núdzi... Spýtajte sa známych a priateľov na ich skúsenosti a odporúčania. Pamätajte ale, že každá organizácia má svoje stanovy, štatút alebo ciele, v ktorých je určené, čo môže a nemôže robiť, komu a ako môže pomôcť. Zvyčajne tak nemá zmysel žiadať o príspevok na kúpu invalidného vozíka alebo notebooku napr. nadáciu, ktorá spolufinancuje rehabilitačné pobyty. Tieto informácie nájdete na webe príslušných organizácií.

          2. Dodržte termíny

Niektoré organizácie poskytujú pomoc celoročne, iné ju ponúkajú formou rôznych programov a grantov. Vtedy je možné o pomoc žiadať len v konkrétnych termínoch. V prípade neskoršieho podania žiadosti sa tak môže stať, že finančné prostriedky organizácie už budú vyčerpané.

          3. Napíšte žiadosť

Väčšina organizácií má svoj vlastný formulár, resp. tlačivo so žiadosťou o pomoc, ktoré treba pravdivo vyplniť a spolu s ďalšími dokumentmi (viac v bode č. 4) následne poslať na príslušnú adresu. Stretnúť sa môžete aj s online formulármi, vďaka čomu odpadá starosť so zaslaním žiadosti klasickou poštou. Ak vami vybraná organizácia nemá na webe vlastné tlačivo, napíšte im alebo im zavolajte a radšej sa spýtajte, akým spôsobom treba žiadosť spísať a aké údaje v nej majú byť spomenuté. Pri písaní žiadosti a vypĺňaní formulárov dbajte na pravopis, úhľadnosť, logickú nadväznosť jednotlivých informácií a najmä uveďte všetko, čo je podľa vás podstatné a čo by mohlo mať vplyv na schválenie a získanie pomoci.

          4. Pripravte potrebné dokumenty

Organizácie neposkytujú pomoc len na základe žiadosti, keďže by mohlo dôjsť k jej zneužitiu. Je nutné doložiť svoje tvrdenia a zdokladovať váš aktuálny stav či stav vašej rodiny, ktorý spomínate v žiadosti. Zoznam potrebných dokladov (napr. lekárske správy, preukaz ŤZP, potvrdenie o hmotnej núdzi...) je zvyčajne uverejnený na webe príslušnej organizácie alebo v podmienkach grantu, o ktorý žiadate.

          5. Dodržte podmienky

Dobre si prečítajte všetky podmienky danej organizácie, ktoré treba splniť, ak chcete získať jej pomoc. Ešte raz sa presvedčite, či patríte do cieľovej skupiny organizácie, t. j. či vám na základe stanov alebo štatútu môžu poskytnúť pomoc. Formuláre a tlačivá vyplňte pravdivo. Prejdite si zoznam požadovaných dokumentov a dokladov a overte, či ich máte všetky nachystané. Napokon vašu žiadosť spolu s potrebnými dokumentami zašlite do stanoveného termínu.

          6. Pýtajte sa

Prečítali ste si podmienky a návod vypísania žiadosti o pomoc, no stále vám nie je niečo jasné? Pýtajte sa! Na webovej stránke organizácie určite nájdete telefónne číslo alebo e-mail na jej pracovníka alebo člena, ktorý vám poskytne odpovede.

          7. Buďte trpezlivý

Včera ste odoslali organizácii žiadosť o pomoc a ešte vám neprišla odpoveď? Neznepokojujte sa, je to normálne. Posúdenie žiadosti a overenie dokumentov zaberie istý čas a pravdepodobne nie ste jediný, kto organizáciu žiada o pomoc. Odpovede o (ne)schválení žiadosti sa tak môžete dočkať až o niekoľko týždňov. Ak už ale uplynula istá doba (napr. 30 pracovných dní) a stále nemáte odozvu, alebo potrebujete urgentnú pomoc, zavolajte do organizácie. Spýtajte sa, či im prišla vaša žiadosť, resp. im vysvetlite vašu situáciu a poproste o zrýchlenie posudzovacieho procesu. V prípade programov a grantov je zvyčajne uvedený presný termín, kedy možno očakávať výsledky a odpoveď, či je vám organizácia schopná pomôcť.

 

Veríme, že vaše žiadosti o pomoc budú aj vďaka týmto siedmim pravidlám úspešné :)

Na našom webe nájdete zoznam vybraných nadácií, občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré poskytujú pomoc zdravotne znevýhodneným (TU) a ľuďom v núdzi (TU). Sú zoradené do jednotlivých kategórií (napr. finančná pomoc, materiálna pomoc, pomoc onkologickým pacientom, vážne choré deti...) a pri každej organizácii je v krátkosti uvedené, čomu sa venuje.

Autor: lz; foto: unsplash.com (Alexei Scutari)

16. 1. 2020

Ďalšie články

Predstavujeme: ŽELAJ SI plní sny ťažko chorých detí

Želaj si pomáha plniť sny ťažko a nevyliečiteľne chorým deťom...

Predstavujeme: V HendiKupe je za každým výrobkom ukrytý výnimočný príbeh

E-shop, ktorý je zameraný výlučne na podporu šikovných ľudí so…
Pomoc chorým

Máte príbuzného, ktorý je zdravotne znevýhodnený, alebo ste ťažko či dlhodobo chorý? Táto sekcia je určená práve vám.

Dozviete sa, kto je podľa zákona ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP), na aké peňažné príspevky má po splnení podmienok ŤZP občan nárok, ako sa dá vybaviť invalidný dôchodok a aké mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie...) poskytujú pomoc zdravotne znevýhodneným a ich rodinám.

Pomoc v núdzi

Poznáte osobu či rodinu v núdzi? Alebo ste v núdzi priamo vy? V tejto sekcii sa dozviete, ako (si) môžete pomôcť.

Zistíte, čo je podľa zákona hmotná núdza, akým spôsobom pomáha štát osobám v hmotnej núdzi či rodinám s deťmi a oboznámite sa s mimovládnymi organizáciami (občianske združenia, neziskové organizácie...), ktoré poskytujú pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Naši partneri

Top