Údaje občianskeho združenia

OZ Krehkí bojovníci
Poštové sídlo: Podzámska 2335/33, 920 01 Hlohovec
IČO: 510 103 13
Číslo účtu: SK4383300000002801287442

 

Kontaktné údaje

   
E-mail: ozkrehkibojovnici@gmail.com