Aj tento rok nás môžete podporiť svojimi 2% z daní. Peniaze využijeme na prípravu balíčkov pomoci a financovanie projektu PomôžemTi.sk.

Údaje potrebné na poukázanie 2%

IČO: 51010313
Pozor! IČO treba zarovnať vpravo - v pdf/online tlačive najprv dať cca 4 medzery a až potom vpisovať číslice
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): OZ Krehkí bojovníci
Sídlo - Ulica: Podzámska
Súpisné/orientačné číslo: 2335/33
PSČ: 92001
Obec: Hlohovec
 

Ako poukázať 2%?

Zamestnanci:

  • do 15. 2. 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov (t.j. o podanie vášho daňového priznania) a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Toto potvrdenie je dôležité, pretože sa prikladá k tlačivu na darovanie 2%
  • keď budete mať v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% a podpíšte ho
  • do 30. 4. 2021 zašlite obe tlačivá (potvrdenie aj vyhlásenie) na daňový úrad v mieste vášho bydliska
  • vaše 2% môžete darovať iba vtedy, ak majú hodnotu minimálne 3€

Fyzické osoby, ktoré samy podávajú daňové priznanie:

  • do 31. 3. 2021 podajte daňové priznanie (kolónky na poukázanie 2% sú už súčasťou tohto tlačiva) a do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov
  • v prípade odkladu daňového priznania treba obe činnosti uskutočniť do 31. 6. 2021
  • vaše 2% môžete darovať iba vtedy, ak majú hodnotu minimálne 3€

Právnické osoby:

  • do 31. 3. 2021 podajte daňové priznanie (kolónky na poukázanie 1% sú už súčasťou tohto tlačiva) a do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov
  • v prípade odkladu daňového priznania treba obe činnosti uskutočniť do 31. 6. 2021
  • vaše 1% môžete darovať iba vtedy, ak má hodnotu minimálne 8€

 

Ďakujeme!