Na stránke sa pracuje

1. Všeobecná pomoc

OZ Otvorené srdce

Je občianske združenie, ktoré poskytuje psychologickú a sociálnu pomoc pri riešení ťažkých životných situácií, pomoc závislým a ich rodinným príslušníkom.

 

0911 180 276

otvorene.srdce@gmail.com

www.otvorene-srdce.sk

 

Homo nitriensis – nitrianska humanitná spoločnosť

Je občianske združenie, ktoré pomáha najmä zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi.

 

0917 648 779

info@homonitriensis.sk

Facebook: HOMO Nitriensis

www.homonitriensis.sk

 

Človek medzi ľuďmi

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha rodinám a deťom v núdzi (sociálne a poradenské služby, charitatívna služba...).

 

0948 915 519

ivankalabajova@gmail.com

clovekmedziludmi.webnode.sk

 

Stromček šťastia

Je občianske združenie v Nitre, ktoré pomáha ľuďom potrebujúcim pomoc (z dôvodu straty zamestnania, ochorenia...).

 

0911 487 154

stromcekstastia@azet.sk

stromcekstastia-nitra.weebly.com

 

OZ – Iskra Nádeje

Je občianske združenie, ktoré poskytuje pomoc ľuďom v núdzi, osamelým matkám, týraným ženám a deťom z oblasti Medzibodrodžia.

 

iskranadeje@gmail.com

www.iskranadeje.wz.cz

 

OZ Východisko pre lepší život

Je občianske združenie v Rimavskej Sobote, ktoré pomáha ľuďom v hmotnej núdzi.

 

0908 941 545

vplz@vplz.sk

www.vplz.sk

2. Finančná a materiálna pomoc pre ľudí v núdzi

ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

Je nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje darcovský web www.ludialudom.sk. Na tomto webe si môžete zaregistrovať výzvu na svoju finančnú podporu. Môžu tak urobiť ľudia v hmotnej núdzi aj ľudia s ťažkým telesným či iným postihnutím.

 

02/35 03 50 35

info@ludialudom.sk

Facebook: ľudiaľudom.sk

www.ludialudom.sk

 

OZ WellGiving (dakujeme.sk)

Je občianske združenie, ktoré prevádzkuje portál dakujeme.sk. Prostredníctvom tohto portálu sa zbierajú financie pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc a peniaze použijú na zmysluplný účel. Pomáhajú ľuďom v núdzi, so zdravotným postihnutím, ľuďom s nevyliečiteľným alebo iným vážnym zdravotným problémom, ovdovelým matkám, otcom a ich deťom...

 

0905 562 940

kamila@dakujeme.sk, vlasta@dakujeme.sk

Facebook: dakujeme.sk

www.dakujeme.sk

 

Nadácia J&T

Je nadácia, ktorá v rámci programu Pomoc v núdzi prispieva osamelým rodičom a rodinám s malými alebo chorými deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii najmä na kúpu pomôcok pre deti do školy, kúpu štandardného vybavenia do domácnosti, s príspevkom na ubytovanie.

 

V rámci programu Ľudia chorí a s handicapom prispieva rodinám s maloletými deťmi, v ktorých je aspoň jeden člen rodiny s handicapom na kúpu vozíkov, špeciálnych kočíkov, schodolezov, plošín, zdvihákov, výťahov.

 

02/59 41 83 04

nadaciajt@nadaciajt.sk

Facebook: Nadácia J&T

www.nadaciajt.sk

 

Nadácia Pontis (Srdce pre deti)

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Prostredníctvom projektu pomáhajú neplnoletým deťom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, najčastejšie s doplatením rehabilitačného pobytu, zdravotnej pomôcky, auta, školských pomôcok, palivového dreva...

 

0948 479 350, 02/57 10 81 33

srdcepredeti@nadaciapontis.sk

Facebook: Srdce pre deti

www.srdcepredeti.sk

 

Mission Life / DALIS

Je občianske združenie, ktoré podporuje deti zo sociálne slabších rodín, vážne choré deti a dospelých, rodiny v hmotnej núdzi, opatrovateľov vážne chorých...

 

m.bednarikova@missionlife.sk, i.klestincova@missionlife.sk

www.dalis.life

 

Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom

Je nadácia, ktorá sa venuje pomoci deťom, mládeži, seniorom, sociálne znevýhodneným, zdravotne znevýhodneným.

 

info@kedpotrebujetepomoct.sk

Facebook: Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom

www.kedpotrebujetepomoct.sk

 

Nadácia Miroslava Šatana

Je nadácia, ktorá poskytuje financie pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti a mládež do 18 rokov.

 

0940 748 500

info@mirosatan.sk

www.mirosatan.sk

 

Nadácia TA3

Je nadácia, ktoré podporuje sociálne slabých a znevýhodnených občanov.

 

0915 396 618

kacer@ta3.com, nadacia@ta3.com

www.nadacia.ta3.com

 

Pomocný anjel, n.o.

Je nezisková organizácia, ktorá poskytuje materiálnu pomoc (napr. šatstvo, textílie) sociálnym zariadeniam, ale aj jednotlivcom a rodinám v núdzi.

 

info@pomocnyanjel.sk

pomocnyanjel.sk

 

Podaj ďalej

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom v núdzi (materiálna pomoc).

 

0940 972 872

podajdalejpresov@gmail.com

Facebook: Podaj ďalej

www.ozpodajdalej.sk

 

OZ Ain Karim

Je občianske združenie v Šamoríne, ktoré pomáha ľuďom v núdzi (poskytuje materiálnu pomoc, poradenstvo, voľnočasové aktivity...).

 

0911 312 309

ainkarim@ainkarim.sk

Facebook: Občianske združenie Ain Karim

www.ainkarim.sk

 

Prístav nádeje, o.z.

Je občianske združenie vo Zvolene, ktoré poskytuje okrem iného aj sociálnu a materiálnu pomoc zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi.

 

0903 518 368

info@pristav-nadeje.eu

pristav-nadeje.eu

 

Charita sv. Alžbety

Je nezisková organizácia vo Zvolene, ktorá poskytuje sociálnu a humanitárnu pomoc rodinám v hmotnej núdzi, občanom bez prístrešia, starým a chorým občanom (napr. potravinová a materiálna pomoc).

 

0907 048 936

charita@charitazvolen.sk

www.charitazvolen.sk

 

Centrum sociálnej pomoci mladým (CESPOM)

Je občianske združenie, ktoré pomáha sociálne slabším ľuďom (Rómom i ne-Rómom) v okrese Lučenec a Poltár vo veku od 4 do 50 rokov. Poskytuje poradenstvo, doučovanie, humanitárnu pomoc (darovanie šatstva, potravín)...

 

www.cespom.sk (kontakt cez formulár na stránke)

 

Maják nádeje

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom v sociálnej núdzi z Košíc (finančná a materiálna pomoc, výchovno-vzdelávacie aktivity).

 

0917 134 471

majak-nadeje@majak-nadeje.eu

Facebook: OZ Maják nádeje

www.majak-nadeje.eu

 

Občianske združenie Útočište – bezpečný priestor pre život

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha rodinám a jednotlivcom, ktoré sa nachádzajú v životných krízach, núdzi, izolácii (hendikepovaní ľudia, rozpadnuté rodiny, osamelé matky). Ponúka duchovnú a materiálnu pomoc.

 

055/623 45 96 (9.00-17.00)

utociste@utociste.sk

Facebook: RoS Košice

utociste.sk

 

Loďka nádeje

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha sociálne slabším ľuďom (finančná a materiálna pomoc), pracuje s deťmi a mládežou a organizuje zmysluplné trávenie voľného času (výlety, tábory, podujatia).

 

0944 960 050

lodka.nadeje@gmail.com

Facebook: Loďka nádeje o.z.

www.lodkanadeje.maweb.eu

 

Námestovský anjel

Je neinvestičný fond, ktorý pravidelne alebo jednorazovo pomáha rodinám a jednotlivcom z regiónu Oravy, ktorí sa z dôvodu ťažkej choroby alebo iných vážnych dôvodov ocitli vo vážnej finančnej tiesni.

 

jarmila@namestovskyanjel.sk, lenka@namestovskyanjel.sk

www.namestovskyanjel.sk

 

OZ Samaria

Je občianske združenie, ktoré poskytuje materiálnu pomoc rodinám a jednotlivcom v hmotnej kríze. Pôsobí v Hlohovci a v Bratislave.

 

samaria.centrum@gmail.com (Hlohovec), samaria.bratislava@gmail.com (Bratislava)

Facebook: Samaria

samaria.sk

 

Miesto v dome

Je občianske združenie v Leviciach, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo, sprostredkúva odbornú pomoc (zdravotnú, psychologickú, duchovnú), poskytuje oblečenie, obuv a predmety dennej potreby pre ľudí v núdzi. 

 

036/622 15 86

mvd@miestovdome.sk

Facebook: Miesto v dome

www.miestovdome.sk

 

miniBODKA

Je občianske združenie v Šali, ktoré poskytuje pomoc (sociálnu, právnu, psychologickú, potravinovú, materiálnu) deťom, ich rodičom a rodinám.

 

0907 274 627 (24 hodín denne)

minibodka@gmail.com

Facebook: miniBODKA Slovensko Šaľa

www.minibodka.sk

3. Sociálne a právne poradenstvo

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Je občianske združenie, ktoré poskytuje poradenstvo ohľadom sociálnych služieb pre zdravotne znevýhodnených, ľudí v núdzi, seniorov, týrané a zneužívané osoby... Má pracovisko v Bratislave, Košiciach, Leviciach a Žiline.

 

radaba@rpsp.sk (Bratislava), judita.varcholova@gmail.com (Košice), radalevice@gmail.com (Levice), nkh@slovanet.sk (Žilina)

www.rpsp.eu

 

Miesto pod slnkom, n.o.

Je nezisková organizácia, ktorá pomáha ľuďom v sociálnej núdzi (napr. poskytuje sociálnoprávne poradenstvo v rodinám v kríze).

 

055/625 01 51, 0903 851 823

eli.ke@stonline.sk

Facebook: Miesto pod slnkom, n.o.

www.miestopodslnkom.sk

 

OZ Otvorené srdce

Je občianske združenie, ktoré poskytuje psychologickú a sociálnu pomoc pri riešení ťažkých životných situácií, pomoc závislým a ich rodinným príslušníkom.

 

0911 180 276

otvorene.srdce@gmail.com

www.otvorene-srdce.sk

 

OZ Ain Karim

Je občianske združenie v Šamoríne, ktoré pomáha ľuďom v núdzi (poskytuje materiálnu pomoc, poradenstvo, voľnočasové aktivity...).

 

0911 312 309

ainkarim@ainkarim.sk

Facebook: Občianske združenie Ain Karim

www.ainkarim.sk

 

CENTRUM SOS

Je občianske združenie v Nitre, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi (napr. pomoc pri písaní žiadostí, odvolaní, návrhoch na súd...).

 

0905 582 790, 0901 700 513

centrumsos@centrum.sk

centrumsos.webnode.sk

 

Centrum sociálnej pomoci mladým (CESPOM)

Je občianske združenie, ktoré pomáha sociálne slabším ľuďom (Rómom i ne-Rómom) v okrese Lučenec a Poltár vo veku od 4 do 50 rokov. Poskytuje poradenstvo, doučovanie, humanitárnu pomoc (darovanie šatstva, potravín)...

 

www.cespom.sk (kontakt cez formulár na stránke)

 

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Je občianske združenie v Prešove, ktoré okrem iného poskytuje bezplatné sociálne poradenstvo pre mladých ľudí v ťažkej sociálnej situácii (napr. poradenstvo ohľadom bývania, vzdelávania, práce, finančného hospodárenia...). Prevádzkuje aj domov na pol ceste pre mládež z detských domovov a z nefunkčných rodín.

 

0918 644 817, 0911 291 394, 051/772 17 37

prsp@kryha.sk

psrsp.sk

 

Miesto v dome

Je občianske združenie v Leviciach, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo, sprostredkúva odbornú pomoc (zdravotnú, psychologickú, duchovnú), poskytuje oblečenie, obuv a predmety dennej potreby pre ľudí v núdzi. 

 

036/622 15 86

mvd@miestovdome.sk

Facebook: Miesto v dome

www.miestovdome.sk

 

miniBODKA

Je občianske združenie v Šali, ktoré poskytuje pomoc (sociálnu, právnu, psychologickú, potravinovú, materiálnu) deťom, ich rodičom a rodinám.

 

0907 274 627 (24 hodín denne)

minibodka@gmail.com

Facebook: miniBODKA Slovensko Šaľa

www.minibodka.sk

 

FÉNIX združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv

Je občianske združenie, ktoré poskytuje právnu pomoc ľuďom, ktorí sa zadĺžili a nedokážu splácať svoje záväzky voči bankám alebo nebankovkám.

0948 284 137

zdruzenie.fenix@gmail.com, kancelaria.fenix@gmail.com

Facebook: FÉNIX združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv

www.fenixzdruzenie.sk

4. Pomoc ľuďom bez domova, týraným ženám a deťom

Pomoc obetiam násilia

Je občianske združenie, ktoré poskytuje informačné a poradenské služby obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrof, nešťastných udalostí (služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov).

 

0850 111 321 (linka pomoci obetiam)

info@pomocoobetiam.sk, linka@pomocobetiam.sk

Facebook: Pomoc obetiam

pomocobetiam.sk

 

Centrum Slniečko, n.o.

Je nezisková organizácia, ktorá pomáha týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam sexuálnych útokov a znásilnenia.

 

037/652 22 20

info@centrumslniecko.sk

Facebook: Centrum Slniečko, n.o.

centrumslniecko.sk

 

OZ Brána do života

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré poskytuje azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia.

 

02/62 41 04 59

obcianskezdruzenie@branadozivota.sk

branadozivota.sk

 

ESTHER

Je občianske združenie, ktoré prevádzkuje zariadenie v Hlohovci poskytujúce útočisko pre týrané ženy a deti. Poskytuje právne a sociálne poradenstvo týraným ženám.

 

0940 183 902

estherobcianskezdruzenie@gmail.com

estheroz.sk

 

OZ – Iskra Nádeje

Je občianske združenie, ktoré poskytuje pomoc ľuďom v núdzi, osamelým matkám, týraným ženám a deťom z oblasti Medzibodrodžia.

 

iskranadeje@gmail.com

www.iskranadeje.wz.cz

 

POMOC RODINE

Je občianske združenie v Michalovciach, ktoré pomáha obetiam domáceho násilia.

 

056/688 44 73

pomocrodine@pomocrodine.sk

pomocrodine.sk

 

Kroky

Je občianske združenie v Jaslovských Bohuniciach, ktoré pomáha ľuďom bez strechy nad hlavou.

 

0904 415 286

ozkroky@gmail.com

ozkroky.sk

5. Pomoc deťom a mládeži

Nadácia Miroslava Šatana

Je nadácia, ktorá poskytuje financie pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti a mládež do 18 rokov.

 

0940 748 500

info@mirosatan.sk

www.mirosatan.sk

 

Silnejší slabším

Je občianske združenie, ktoré pomáha zdravotne a sociálne znevýhodneným občanom, ktorí sa nachádzajú v zložitých životných situáciách. Venuje sa najmä deťom z domovov sociálnych služieb, deťom zo sociálne slabších rodín, ale aj deťom z bežných rodín.

 

0904 475 053

silnejsi.slabsim@gmail.com

silnejsislabsim.wordpress.com

 

OZ Deti Dunaja

Je občianske združenie, ktoré pomáha mladým ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby sa mohli vzdelávať alebo mohli študovať na vysokej škole.

 

0917 177 156

ozdetidunaja@gmail.com

www.detidunaja.sk

 

Mládež ulice

Je občianske združenie, ktoré poskytuje služby voľnočasového a sociálneho charakteru deťom, mládeži a rodinám z bežného aj sociálne znevýhodneného prostredia. Svoje aktivity realizujú v troch mestských častiach Bratislavy: Petržalka, Rača, Vajnory.

 

0903 184 253

info@mladezulice.sk

Facebook: Mládež ulice

mladezulice.sk

 

OZ Na ľade

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré podporuje športové aktivity (hokej) sociálne znevýhodnených detí. 

 

oznalade@oznalade.sk

oznalade.sk

 

Loďka nádeje

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha sociálne slabším ľuďom (finančná a materiálna pomoc), pracuje s deťmi a mládežou a organizuje zmysluplné trávenie voľného času (výlety, tábory, podujatia).

 

0944 960 050

lodka.nadeje@gmail.com

Facebook: Loďka nádeje o.z.

www.lodkanadeje.maweb.eu

 

Deti prírody

Je občianske združenie v Martine, ktoré sa venuje organizácii podujatí a aktivít pre sociálne znevýhodnené osoby a ich blízkych.

 

ozdetiprirody@gmail.com

Facebook: Občianske združenie Deti prírody

 

Rotary Club Žilina

Je občianske združenie, ktoré sa orientuje hlavne na pomoc hendikepovaným a službu mládeži.

 

0905 331 203

secretary@rotary-zilina.sk

Facebook: Rotary Club Žilina

www1.rotary-zilina.sk

 

Centrum sociálnej nádeje

Je občianske združenie v Žiline, ktoré sa venuje sociálnej práci a sociálnej pomoci pre deti, mládež a ďalších ľudí, ktorí to potrebujú.

 

0908 526 603

specialnypedagogza@gmail.com

www.cns.estranky.sk