Vybrané mimovládne organizácie, ktoré poskytujú pomoc ľuďom v núdzi.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

1. Všeobecná pomoc

OZ Otvorené srdce (www.otvorene-srdce.sk)

Je občianske združenie, ktoré poskytuje psychologickú a sociálnu pomoc pri riešení ťažkých životných situácií, poskytuje pomoc závislým a ich rodinným príslušníkom.

Homo nitriensis – nitrianska humanitná spoločnosť (www.homonitriensis.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha najmä zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi.

Človek medzi ľuďmi (clovekmedziludmi.webnode.sk)

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha rodinám a deťom v núdzi (sociálne a poradenské služby, charitatívna služba...).

Stromček šťastia (stromcekstastia-nitra.weebly.com)

Je občianske združenie v Nitre, ktoré pomáha ľuďom potrebujúcim pomoc (z dôvodu straty zamestnania, ochorenia...).

OZ – Iskra Nádeje (www.iskranadeje.wz.cz)

Je občianske združenie, ktoré poskytuje pomoc ľuďom v núdzi, osamelým matkám, týraným ženám a deťom z oblasti Medzibodrodžia.

OZ Východisko pre lepší život (www.vplz.sk)

Je občianske združenie v Rimavskej Sobote, ktoré pomáha ľuďom v hmotnej núdzi.

2. Finančná a materiálna pomoc pre ľudí v núdzi

ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. (www.ludialudom.sk)

Je nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje darcovský web. Na tomto webe si ľudia v hmotnej núdzi aj ľudia s ťažkým telesným či iným postihnutím môžu zaregistrovať výzvu na svoju finančnú podporu.

OZ WellGiving (www.dakujeme.sk)

Je občianske združenie, ktoré prevádzkuje portál dakujeme.sk. Prostredníctvom tohto portálu sa zbierajú financie pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc a peniaze použijú na zmysluplný účel. Pomáhajú ľuďom v núdzi, so zdravotným postihnutím, ľuďom s nevyliečiteľným alebo iným vážnym zdravotným problémom, ovdovelým matkám, otcom a ich deťom...

Nadácia J&T (www.nadaciajt.sk)

Je nadácia, ktorá v rámci programu Pomoc v núdzi prispieva osamelým rodičom a rodinám s malými alebo chorými deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii najmä na kúpu pomôcok pre deti do školy, kúpu štandardného vybavenia do domácnosti, s príspevkom na ubytovanie. V rámci programu Ľudia chorí a s handicapom prispieva rodinám s maloletými deťmi, v ktorých je aspoň jeden člen rodiny s handicapom na kúpu vozíkov, špeciálnych kočíkov, schodolezov, plošín, zdvihákov, výťahov.

Nadácia Pontis (Srdce pre deti; www.srdcepredeti.sk)

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Prostredníctvom projektu pomáhajú neplnoletým deťom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, najčastejšie s doplatením rehabilitačného pobytu, zdravotnej pomôcky, auta, školských pomôcok, palivového dreva...

Mission Life / DALIS (www.dalis.life)

Je občianske združenie, ktoré podporuje deti zo sociálne slabších rodín, vážne choré deti a dospelých, rodiny v hmotnej núdzi, opatrovateľov vážne chorých...

Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom (www.kedpotrebujetepomoct.sk)

Je nadácia, ktorá sa venuje pomoci deťom, mládeži, seniorom, sociálne znevýhodneným, zdravotne znevýhodneným.

Nadácia Miroslava Šatana (ww.mirosatan.sk)

Je nadácia, ktorá poskytuje financie pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti a mládež do 18 rokov.

Nadácia TA3 (www.nadacia.ta3.com)

Je nadácia, ktoré podporuje sociálne slabých a znevýhodnených občanov.

Pomocný anjel, n.o. (pomocnyanjel.sk)

Je nezisková organizácia, ktorá poskytuje materiálnu pomoc (napr. šatstvo, textílie) sociálnym zariadeniam, ale aj jednotlivcom a rodinám v núdzi.

Podaj ďalej (www.ozpodajdalej.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom v núdzi (materiálna pomoc).

OZ Ain Karim (www.ainkarim.sk)

Je občianske združenie v Šamoríne, ktoré pomáha ľuďom v núdzi (poskytuje materiálnu pomoc, poradenstvo, voľnočasové aktivity...).

Prístav nádeje, o.z. (pristav-nadeje.eu)

Je občianske združenie vo Zvolene, ktoré poskytuje okrem iného aj sociálnu a materiálnu pomoc zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi.

Charita sv. Alžbety (www.charitazvolen.sk)

Je nezisková organizácia vo Zvolene, ktorá poskytuje sociálnu a humanitárnu pomoc rodinám v hmotnej núdzi, občanom bez prístrešia, starým a chorým občanom (napr. potravinová a materiálna pomoc).

Centrum sociálnej pomoci mladým (CESPOM; www.cespom.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha sociálne slabším ľuďom (Rómom i ne-Rómom) v okrese Lučenec a Poltár vo veku od 4 do 50 rokov. Poskytuje poradenstvo, doučovanie, humanitárnu pomoc (darovanie šatstva, potravín)...

Maják nádeje (www.majak-nadeje.eu)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom v sociálnej núdzi z Košíc (finančná a materiálna pomoc, výchovno-vzdelávacie aktivity).

Občianske združenie Útočište – bezpečný priestor pre život (utociste.sk)

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha rodinám a jednotlivcom, ktoré sa nachádzajú v životných krízach, núdzi, izolácii (hendikepovaní ľudia, rozpadnuté rodiny, osamelé matky). Ponúka duchovnú a materiálnu pomoc.

Loďka nádeje (www.lodkanadeje.maweb.eu)

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha sociálne slabším ľuďom (finančná a materiálna pomoc), pracuje s deťmi a mládežou a organizuje zmysluplné trávenie voľného času (výlety, tábory, podujatia).

Námestovský anjel (www.namestovskyanjel.sk)

Je neinvestičný fond, ktorý pravidelne alebo jednorazovo pomáha rodinám a jednotlivcom z regiónu Oravy, ktorí sa z dôvodu ťažkej choroby alebo iných vážnych dôvodov ocitli vo vážnej finančnej tiesni.

OZ Samaria (samaria.sk)

Je občianske združenie, ktoré poskytuje materiálnu pomoc rodinám a jednotlivcom v hmotnej kríze. Pôsobí v Hlohovci a v Bratislave.

Miesto v dome (www.miestovdome.sk)

Je občianske združenie v Leviciach, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo, sprostredkúva odbornú pomoc (zdravotnú, psychologickú, duchovnú), poskytuje oblečenie, obuv a predmety dennej potreby pre ľudí v núdzi. 

miniBODKA (www.minibodka.sk)

Je občianske združenie v Šali, ktoré poskytuje pomoc (sociálnu, právnu, psychologickú, potravinovú, materiálnu) deťom, ich rodičom a rodinám.

3. Sociálne a právne poradenstvo

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (www.rpsp.eu)

Je občianske združenie, ktoré poskytuje poradenstvo ohľadom sociálnych služieb pre zdravotne znevýhodnených, ľudí v núdzi, seniorov, týrané a zneužívané osoby... Má pracovisko v Bratislave, Košiciach, Leviciach a Žiline.

Miesto pod slnkom, n.o. (www.miestopodslnkom.sk)

Je nezisková organizácia, ktorá pomáha ľuďom v sociálnej núdzi (napr. poskytuje sociálnoprávne poradenstvo v rodinám v kríze).

OZ Otvorené srdce (www.otvorene-srdce.sk)

Je občianske združenie, ktoré poskytuje psychologickú a sociálnu pomoc pri riešení ťažkých životných situácií, pomoc závislým a ich rodinným príslušníkom.

OZ Ain Karim (www.ainkarim.sk)

Je občianske združenie v Šamoríne, ktoré pomáha ľuďom v núdzi (poskytuje materiálnu pomoc, poradenstvo, voľnočasové aktivity...).

CENTRUM SOS (centrumsos.webnode.sk)

Je občianske združenie v Nitre, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi (napr. pomoc pri písaní žiadostí, odvolaní, návrhoch na súd...).

Centrum sociálnej pomoci mladým (CESPOM; www.cespom.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha sociálne slabším ľuďom (Rómom i ne-Rómom) v okrese Lučenec a Poltár vo veku od 4 do 50 rokov. Poskytuje poradenstvo, doučovanie, humanitárnu pomoc (darovanie šatstva, potravín)...

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc (psrp.sk)

Je občianske združenie v Prešove, ktoré okrem iného poskytuje bezplatné sociálne poradenstvo pre mladých ľudí v ťažkej sociálnej situácii (napr. poradenstvo ohľadom bývania, vzdelávania, práce, finančného hospodárenia...). Prevádzkuje aj domov na pol ceste pre mládež z detských domovov a z nefunkčných rodín.

Miesto v dome (www.miestovdome.sk)

Je občianske združenie v Leviciach, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo, sprostredkúva odbornú pomoc (zdravotnú, psychologickú, duchovnú), poskytuje oblečenie, obuv a predmety dennej potreby pre ľudí v núdzi. 

miniBODKA (www.minibodka.sk)

Je občianske združenie v Šali, ktoré poskytuje pomoc (sociálnu, právnu, psychologickú, potravinovú, materiálnu) deťom, ich rodičom a rodinám.

FÉNIX združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv (www.fenixzdruzenie.sk)

Je občianske združenie, ktoré poskytuje právnu pomoc ľuďom, ktorí sa zadĺžili a nedokážu splácať svoje záväzky voči bankám alebo nebankovkám.

4. Pomoc ľuďom bez domova, týraným ženám a deťom

Pomoc obetiam násilia (pomocobetiam.sk)

Je občianske združenie, ktoré poskytuje informačné a poradenské služby obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrof, nešťastných udalostí (služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov).

Centrum Slniečko, n.o. (centrumslniecko.sk)

Je nezisková organizácia, ktorá pomáha týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam sexuálnych útokov a znásilnenia.

OZ Brána do života (branadozivota.sk)

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré poskytuje azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia.

ESTHER (estheroz.sk)

Je občianske združenie, ktoré prevádzkuje zariadenie v Hlohovci poskytujúce útočisko pre týrané ženy a deti. Poskytuje právne a sociálne poradenstvo týraným ženám.

OZ – Iskra Nádeje (www.iskranadeje.wz.cz)

Je občianske združenie, ktoré poskytuje pomoc ľuďom v núdzi, osamelým matkám, týraným ženám a deťom z oblasti Medzibodrodžia.

POMOC RODINE (pomocrodine.sk)

Je občianske združenie v Michalovciach, ktoré pomáha obetiam domáceho násilia.

Kroky (ozkroky.sk)

Je občianske združenie v Jaslovských Bohuniciach, ktoré pomáha ľuďom bez strechy nad hlavou.

5. Pomoc deťom a mládeži

Nadácia Miroslava Šatana (www.mirosatan.sk)

Je nadácia, ktorá poskytuje financie pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti a mládež do 18 rokov.

Silnejší slabším (silnejsislabsim.wordpress.com)

Je občianske združenie, ktoré pomáha zdravotne a sociálne znevýhodneným občanom, ktorí sa nachádzajú v zložitých životných situáciách. Venuje sa najmä deťom z domovov sociálnych služieb, deťom zo sociálne slabších rodín, ale aj deťom z bežných rodín.

OZ Deti Dunaja (www.detidunaja.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha mladým ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby sa mohli vzdelávať alebo mohli študovať na vysokej škole.

Mládež ulice (mladezulice.sk)

Je občianske združenie, ktoré poskytuje služby voľnočasového a sociálneho charakteru deťom, mládeži a rodinám z bežného aj sociálne znevýhodneného prostredia. Svoje aktivity realizujú v troch mestských častiach Bratislavy: Petržalka, Rača, Vajnory.

OZ Na ľade (oznalade.sk)

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré podporuje športové aktivity (hokej) sociálne znevýhodnených detí. 

Loďka nádeje (www.lodkanadeje.maweb.eu)

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha sociálne slabším ľuďom (finančná a materiálna pomoc), pracuje s deťmi a mládežou a organizuje zmysluplné trávenie voľného času (výlety, tábory, podujatia).

Rotary Club Žilina (www1.rotary-zilina.sk)

Je občianske združenie, ktoré sa orientuje hlavne na pomoc hendikepovaným a službu mládeži.

Centrum sociálnej nádeje (www.csn.estranky.sk)

Je občianske združenie v Žiline, ktoré sa venuje sociálnej práci a sociálnej pomoci pre deti, mládež a ďalších ľudí, ktorí to potrebujú.