Pomôžemti.sk je projekt občianskeho združenia OZ Krehkí bojovníci. Naším hlavným cieľom je poskytnúť podporu a pomoc ťažko či dlhodobo chorým osobám a ich rodinám v rôznych životných situáciách.

 

Prečo Krehkí bojovníci?

Nová diagnóza prináša zmenu nielen v zdravotnej karte. Menia sa priority, sny, postupne sa objavujú nepoznané vlastnosti a odhodlanie. Zároveň sa mení sociálny status celej rodiny, vrátane finančnej situácie, naráža sa na nové, dovtedy nepredstaviteľné problémy a bariéry. Títo bojovníci tak bojujú nielen so samotným ochorením, musia ustáť aj mnoho ďalších prekážok, ktoré so zdravotným stavom priamo nesúvisia. Tým sa stávajú zraniteľnejšími, krehkejšími než ostatní. Sú to „krehkí bojovníci.”

 

Prečo projekt Pomôžemti.sk?

Informácie o dostupnej pomoci, ktorú poskytuje štát, sú pre väčšinu z nás neprehľadné a nezrozumiteľné, a tak sme často odkázaní na osobné návštevy štátnych inštitúcií, prípadne na telefonáty s ich pracovníkmi.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť informačný web www.pomozemti.sk, kde zdravotne znevýhodnení, ľudia v núdzi, ich príbuzní a známi nájdu aktuálne a zrozumiteľné informácie o formách pomoci, ktoré ponúka nielen štát, ale aj mimovládne organizácie pôsobiace na Slovensku. Aj tebe pomôžeme nájsť pomoc!

 

Ako nás podporiť?

Projekt Pomôžemti.sk a činnosť OZ Krehkí bojovníci môžete podporiť prostredníctvom poukázania 2 % z daní alebo zaslaním finančnej pomoci priamo na náš účet: SK4383300000002801287442 (v správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť "Dar").

Ďakujeme!

 

Údaje potrebné pre poukázanie 1, 2 či 3 % z daní:

Názov: OZ Krehkí bojovníci
Adresa: Podzámska 2335/33, 920 01 Hlohovec
IČO: 51010313
Právna forma: Občianske združenie 

 

Ak máte záujem stať sa našim partnerom, kontaktujte nás.

 

Dokumenty OZ Krehkí bojovníci

Stanovy OZ Krehkí bojovníci

Výročné správy