Často sa stáva, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) zamietne žiadosť o priznanie kompenzačných príspevkov alebo o vyhotovenie preukazov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Preto je dôležité vedieť, že proti každému rozhodnutiu ÚPSVaR-u je možné podať odvolanie, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní následne rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a rozhodnutie o odvolaní musí byť doručené žiadateľovi.

Vzor odvolania proti rozhodnutiu ÚPSVaR-u nájdete TU

V odvolaní musia byť uvedené dôvody, pre ktoré si myslíte, že úrad pri svojom rozhodovaní nepostupoval správne (napr. domnievate sa, že neboli zohľadnené niektoré z predložených lekárskych správ). Súčasťou odvolania môžu byť aj novšie správy od lekárov.  

V prípade otázok o písaní odvolania môžete kontaktovať mimovládne organizácie, ktoré poskytujú bezplatné sociálno-právne poradenstvo (napr. Svet mobility, SOPO či iné združenia aj z tohto zoznamu).

Ak sa domnievate, že ste boli poškodení konaním ÚPSVaR-u, obráťte sa na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

 

Autor: lz; foto: unsplash.com (AbsolutVision)

25. 10. 2019

Ďalšie články

Predstavujeme: ŽELAJ SI plní sny ťažko chorých detí

Želaj si pomáha plniť sny ťažko a nevyliečiteľne chorým deťom...

Predstavujeme: V HendiKupe je za každým výrobkom ukrytý výnimočný príbeh

E-shop, ktorý je zameraný výlučne na podporu šikovných ľudí so…
Pomoc chorým

Máte príbuzného, ktorý je zdravotne znevýhodnený, alebo ste ťažko či dlhodobo chorý? Táto sekcia je určená práve vám.

Dozviete sa, kto je podľa zákona ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP), na aké peňažné príspevky má po splnení podmienok ŤZP občan nárok, ako sa dá vybaviť invalidný dôchodok a aké mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie...) poskytujú pomoc zdravotne znevýhodneným a ich rodinám.

Pomoc v núdzi

Poznáte osobu či rodinu v núdzi? Alebo ste v núdzi priamo vy? V tejto sekcii sa dozviete, ako (si) môžete pomôcť.

Zistíte, čo je podľa zákona hmotná núdza, akým spôsobom pomáha štát osobám v hmotnej núdzi či rodinám s deťmi a oboznámite sa s mimovládnymi organizáciami (občianske združenia, neziskové organizácie...), ktoré poskytujú pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Naši partneri

Top