Grantový program Darujte Vianoce dáva už po osemnástykrát príležitosť ľuďom s dobrým srdcom darovať krajšie Vianoce tam, kde je to potrebné. Žiadosti môžu okrem jednotlivcov posielať aj mimovládne organizácie, školské zariadenia, domovy sociálnych služieb, domovy pre seniorov, detské domovy, opatrovateľské služby i pracovné kolektívy. Celková suma, ktorú poskytne Nadácia Orange na splnenie vianočných snov, je 50 000 eur.

Predkladatelia žiadostí sa musia osobne spolupodieľať na samotnej realizácii pomoci. Príbeh by nemal byť len o zakúpení a odovzdaní nevyhnutných potrieb a vysnívaných darov, ale najmä o spoločnom trávení času, návšteve osamelých či chorých ľudí a o prejave spolupatričnosti. Pri hodnotení príbehov bude preto rozhodujúce, pre koho je finančná podpora určená, jej opodstatnenosť, urgencia, presvedčivosť, dôveryhodnosť, realizovateľnosť a tiež tvorivý a citlivý prístup žiadateľa. 

Žiadatelia nemôžu žiadať o pomoc pre seba a svojich blízkych. Pomoc môže byť určená deťom a mladým ľuďom, ktorí nemajú možnosť stráviť sviatky v kruhu svojej rodiny a blízkych, ľuďom na ulici, osamelým ľuďom so zdravotnými problémami či nachádzajúcim sa v ťažkej finančnej a sociálnej situácii, rodinám v núdzi, osamelým matkám a otcom s deťmi a všetkým, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii. 

Žiadosti je nutné poslať do 13. novembra 2019 do 23:59.

Viac informácií o výzve Darujte Vianoce a elektronický formulár na zaslanie žiadostí nájdete na stránke Nadácie Orange.

 

Autor: lz; foto: Nadácia Orange

23.10.2019 

Ďalšie články

Predstavujeme: ŽELAJ SI plní sny ťažko chorých detí

Želaj si pomáha plniť sny ťažko a nevyliečiteľne chorým deťom...

Predstavujeme: V HendiKupe je za každým výrobkom ukrytý výnimočný príbeh

E-shop, ktorý je zameraný výlučne na podporu šikovných ľudí so…
Pomoc chorým

Máte príbuzného, ktorý je zdravotne znevýhodnený, alebo ste ťažko či dlhodobo chorý? Táto sekcia je určená práve vám.

Dozviete sa, kto je podľa zákona ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP), na aké peňažné príspevky má po splnení podmienok ŤZP občan nárok, ako sa dá vybaviť invalidný dôchodok a aké mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie...) poskytujú pomoc zdravotne znevýhodneným a ich rodinám.

Pomoc v núdzi

Poznáte osobu či rodinu v núdzi? Alebo ste v núdzi priamo vy? V tejto sekcii sa dozviete, ako (si) môžete pomôcť.

Zistíte, čo je podľa zákona hmotná núdza, akým spôsobom pomáha štát osobám v hmotnej núdzi či rodinám s deťmi a oboznámite sa s mimovládnymi organizáciami (občianske združenia, neziskové organizácie...), ktoré poskytujú pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Naši partneri

Top